Technologie sledování očních pohybů na míru pro váš výzkum

Oblast sledování a vyhodnocování očních pohybů je moderní a rychle se rozvíjející oblast techniky s velkým výzkumných potenciálem. Tento rychlý rozvoj s sebou však přináší celou řadu dílčích problémů, které je potřeba neustále mít na zřeteli. Ať už se jedná o technická omezení použité oční kamery, správně stanovenou metodiku studie, nebo statistické zpracování velkého množství dat. Na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti eyetrackingu jsme Vám schopni s těmito i celou řadou dalších otázek pomoci. Podpoříme tím Váš výzkum a pomůžeme s nalezením vhodné cesty k efektivnějšímu dosažení vytyčených cílů.

Partneři

Mayo Clinic

ČVUT

Gdansk University of Technology