Články a publikace

PUPIL SIZE REFLECTS SUCCESSFUL ENCODING AND RECALL OF MEMORY IN HUMANS

Michal T. Kucewicz, Jaromir Dolezal, Vaclav Kremen, Brent M. Berry, Laura R. Miller, Abigail L. Magee, Vratislav Fabian & Gregory A. Worrell
Scientific Reportsvolume 8, Article number: 4949 (2018)
https://www.nature.com/articles/s41598-018-23197-6 

EYE TRACKING PRINCIPLES AND I4Tracking® DEVICE

Marek Polčák;  Martin Dobiáš;  Vratislav Fabián  
Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Prague, CZ  
Published in the journalLékař a technika – Clinician and Technology No. 2, 2012, 42, 100-103  
CategoryConference YBERC 2012 

SLEDOVÁNÍ OČNÍCH POHYBŮ PRO DIAGNOSTIKU V NEUROVĚDÁCH

Fabián, V.; Dobiáš, M.; Doležal, J.; Jošt, J. 
Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách  
In: INSPO 2015. Praha: BMI sdružení, 2015, pp. 1-11. Available fromhttp://www.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/fabian-50613.pdf 

AN EYE TRACKING SYSTEM: TOWARDS APPLICATIONS IN MARKETING?

Dobiáš, M.; Holub, O.; Fabián, V. 
AN EYE TRACKING SYSTEM: TOWARDS APPLICATIONS IN MARKETING?  
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2013, 2013(0302), 16-20. ISSN 1804-7890. 

MEASUREMENT OF CHANGES IN PUPIL SIZE DEPENDING ON THE LOGO 

Dobiáš, M.; Fabián, V.; Holub, O. 
In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012, pp. 611-619. ISBN 978-80-905243-3-0. Available fromhttp://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2012.pdf 

I4Tracking® – EYE TRACKING AND PUPILLOMETER IN MARKETING STUDIES

Dobiáš, M.; Vávrová, V.; Fejtová, M.; Ručka, T.; Červenka, P.; Fabián, V.; Křížová, D.; Fiala, J. 
I4Tracking® – Eye Tracking and Pupillometer in Marketing Studies  
In: LCBR European Marketing Conference 2011. EbermannstadtLupcon Center for Business Research, 2011, pp. 52-59. ISSN 2190-7935. 

DETERMINING A STRATEGY FOR PROBLEM SOLVING BASED ON EYE MOVEMENTS

Dobiáš, M.; Doležal, J.; Chytrý, V.; Klesalová, A.; Kozelka, P.; Černohous, J. 
Determining a strategy for problem solving based on eye movements  
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2017, 7(1), 26-27. ISSN 1804-7890. 

DIPLOMOVÁ PRÁCE – ANOSMIE K 16-ANDROSTENÚM U MUŽÚ